พระ สมเด จ วัด พระ แก ว ประดับ พลอย

พระสมเด็จวัดระฆังผนังโบสถ์ วัดพระแก้ว ปิดทองประดับเม็ดพลอย - Kaidee. สมเด็จวัดพระแก้วปรกโพธิ์ประดับพลอยสี สร้างถวาย ร.5 ปี 2411 - Kaidee. พระสมเด็จ กรุวัดพระแก้ว พิมพ์ใหญ่ (พระประธาน) 2411 - Kaidee. พระสมเด็จ กรุวัดพระแก้ว พิมพ์ใหญ่ (พระประธาน) 2411 - Kaidee. พระสมเด็จ ปรกโพธิ์ วัดพระแก้ว วังหน้า ฝังเหรียญ รัชกาลที่ 5 ลงทอง .... พระสมเด็จวังหน้า2451บุทองประดับพลอย กรุวัดพระแก้ว. พระสมเด็จปรกโพธิ์ วัดพระแก้ว หมายเลข303 - Kaidee. ลูกกริ่ง วัดพระแก้ว วังหน้า ฝังพลอย สมเด็จ พุฒจารโต ลงทอง - Kaidee. พระสมเด็จวัดระฆังประดับพลอย - Kaidee